Actuació a una jàssera. Rehabilitació d’estructures de fusta.

INTERVENCIÓ PER A CONSOLIDAR AMB RESINES D’EPÒXID UNA JÀSSERA CARENERA   Des de Sanite volem compartir aquesta intervenció, consistent en consolidar una peça de fusta deteriorada pels tèrmits subterranis amb resines d’epòxid, conegut per sistema beta. La intervenció te per objectiu guanyar secció útil per alçada, deixant intactes les seccions perdudes pels cantells per evitar […]

Col·lapse d´un Forjat

A Sanite fa unes setmanes vàrem rebre el encàrrec de realitzar una diagnosi dels forjats amb bigues de fusta d’un immoble emplaçat a una població costera del Maresme. La diagnosi va consistir en realitzar una inspecció sanitària consistent en identificar per observació visual les plagues xilòfagues – tèrmits subterranis, corcs i fongs de podriment entre […]

Les clivelles de la fusta

S’entén per clivella a una separació de les fibres en direcció longitudinal. Entenem que és una singularitat de la fusta, una característica intrínseca del material que pot aparèixer en qualsevol moment de la seva posada en servei. Hi ha diferents tipus de clivelles en funció del seu origen o forma, com les clivelles produïdes per […]

CURIÓS

El nostre treball comporta que en ocasions ens trobem amb situacions anecdòtiques com la que us mostrem a continuació:   Gat momificat trobat sota una de les cobertes de la Basílica Mare de Déu de la Mercè a Barcelona, arran dels treballs de rehabilitació realitzats.   Un colom ens va acompanyar interessat, en els treballs […]

Àcars devoren tèrmits

En colònies de tèrmits debilitats és habitual – si es possible, donada la seva envergadura – la presència de àcars. diminuts aràcnids paràsits que estan presents en hàbitats molt diversos. Us presentem un vídeo de àcars que devoren tèrmits       

Eliminar tèrmits subterranis: Per a on transiten?

Els tèrmits subterranis son, amb els fongs de podriment, els xilòfags que causen els deterioraments més severs a les estructures amb bigues de fusta. Aquests s’assemblen a les formigues en quan a la seva morfologia i al fet que son insectes que s’organitzen socialment, el que significa que estan vertebrats en castes que desenvolupen funcions […]