INFLUÈNCIA DE LA ESPÈCIE DE FUSTA. CAS 2

Masia-convent d’origen medieval formada per dos cossos amb cobertes a quatre aigües, units per un pati tancat que dóna accés al conjunt. A la façana posterior hi ha un notable porxo de grans arcades.

L’estructura de suport de la coberta principal està formada per quatre bigues principals i les jàsseres careneres i del crestall superior, les quals aguanten conjuntament tot l’entramat de bigues inclinades de la coberta:

imagen007

Vista general

La nostra intervenció consistia a recuperar el volum perdut d’una jàssera carenera deteriorada severament per l’acció dels tèrmits subterranis. Es va dur a terme des de la coberta, sanejant la fusta degradada des de la cara superior, aprofitant els treballs d’aïllament de la mateixa:

P1040512

Jàssera en procés de consolidació

La qüestió és que mentre s’estaven fent els treballs, en pocs dies van entrar en col·lapse 9 bigues:

b11 bis

Biga col·lapsada

Davant la magnitud del problema, la direcció facultativa ens va encarregar un estudi de patologies de l’estructura, a on el resultat, en extracte i en referència al tema que ens ocupa, va ser el següent:

L’estructura original de la coberta està formada per bigues de Pollancre. En una rehabilitació que es va portar a terme fa uns 20 anys, es van substituir íntegrament la majoria dels elements amb degradació severa, o afegir empelts en els encastaments, i en tots dos casos van utilitzar una conífera – pinacea -.

Els elements originals – la frondosa – representen en la configuració actual, el 74% de l’estructura de la coberta, entre ells tots els elements principals. D’aquest conjunt, el 60% presenten singularitats significatives en forma de nusos, clivelles i / o desviació de fibres:

b7 desv

Desviació de fibres a biga de Pollancre

Les 9 bigues esmentades pertanyien a les dues vessants de la coberta en què encara no havien estat extretes les teules.

Les 9 bigues que van entrar en col·lapse corresponen a l’espècie de fusta de Pollancre.

Conclusions

Mitjançant aquest anàlisi hem pogut comprovar la diferència de comportament de dues espècies de fusta que comparteixen servei en una estructura de fusta.

Mentre que les bigues de conífera van resistir davant les càrregues permanents i variables, algunes bigues de pollancre van entrar en col·lapse.

Aquesta frondosa és molt comú en el sud d’Europa, les característiques principals mostren aquesta espècie com una fusta tova, porosa, lleugera, fràgil i amb una significativa contracció volumètrica.