Serveis: Rehabilitació d'estructures de fusta.

La norma UNE‐EN 17121:2020 esmenta que les estructures patrimonials són importants béns històrics, de tal forma que els treballs d’intervenció ‐reparació o reforç‐ només haurien de dur-se a terme com a últim recurs i haurien de tenir un impacte mínim en l’edifici construït. Per això han de tenir-se en compte els materials, els sistemes estructurals i les tècniques originals pròpies de l’edifici.

En aquest context, la reparació, restauració, i consolidació d’elements estructurals de fusta mitjançant empelts i resines d’Epoxi i varetes de fibra de vidre, s’erigeix com una tècnica respectuosa amb el patrimoni arquitectònic i eficient des d’un punt de vista estructural.

Es restitueix tota la resistència de l’element tractat sense envair o minvar espais i el seu aspecte final té la continuïtat de la resta de l’estructura, admetent els mateixos acabats.

Serveis encaminats a la rehabilitació d’estructures de fusta:

  • Capes de compressió mixtes de fusta i formigó lleuger estructural.
  • Capes de compressió amb taulers de fusta.
  • Reforços estructurals.
Postals de Sanite.