Serveis: Diagnosi de patologies d'estructures de fusta.

Som especialistes en l’anàlisi i la diagnosi de patologies en estructures de fusta. Els nostres informes estan basats en les normes europees UNE 41805-8 IN i UNE-EN 17121 i permeten:

  • Conèixer l’estat de degradació de la fusta i la seva resistència mitjançant el resistògraf.
  • Identificar la plaga que causa la degradació i determinar si està activa a través de l’auscultació de la fusta.
  • Identificar singularitats significatives que condicionen la capacitat portant de la fusta, d’acord amb la norma UNE-EN 56544:2007.
  • Caracteritzar la fusta per Ultrasons per a determinar la Classe Resistent mitjançant la norma UNE-EN 338:2016.
  • Determinar el contingut d’humitat de la fusta mitjançant higròmetre resistiu.
  • Identificar l’espècie de fusta a nivell d’espècie.
  • Proposar aquelles accions que són necessàries per a sanejar, rehabilitar i augmentar la durabilitat de la fusta en servei de la construcció, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació.
Serveis de diagnosi de patologies.

Anàlisi i diagnosi de patologies en estructures de fusta.

Identificació de la fusta a nivell d'espècie.

Informes pericials.

Informes de suport a la Inspecció Tècnica d'Edificis.

Suport al càlcul d'estructures de fusta.

Detecció de patologies en estructures de fusta.

Identificació de plagues xilòfagues.

Informes previs a transaccions immobiliàries.

Assajos estructurals.

Informes per a l'eliminació de tèrmits subterranis per a la seva eliminació en nuclis urbans.

Postals de Sanite.