Eliminar tèrmits subterranis: Per a on transiten?

Els tèrmits subterranis son, amb els fongs de podriment, els xilòfags que causen els deterioraments més severs a les estructures amb bigues de fusta.

Aquests s’assemblen a les formigues en quan a la seva morfologia i al fet que son insectes que s’organitzen socialment, el que significa que estan vertebrats en castes que desenvolupen funcions específiques per al bon govern de la colònia. En aquest sentit la casta de les obreres son les que, entre d’altres, busquen el aliment i el distribueixen a la resta d’individus… Son les veritables responsables de la degradació de la fusta en servei de la construcció.

Però, per a on transiten?

Més o menys, tots coneixem el fet de que pugen pels murs de càrrega que estan en contacte amb la cimentació, o a través de les instal·lacions del immoble, però la seva mobilitat abasta encara més del que ens imaginem, i per aquesta raó us volem mostrar en imatges, altres llocs per a on transiten aquests xilòfags extraordinàriament eficaços:

 

 

Rajoles

Aquesta imatge il·lustra com es fixen les rajoles a cuines i lavabos sobre els paraments, el que facilita el trànsit dels tèrmits subterranis – s’aprecia els canals terrosos – o d’altres insectes com paneroles o formigues:

 

 

eliminar-termitas-sanite-2-1

 

Revoltons

A Catalunya la tipologia de forjat més estesa amb fusta, és les de bigues de secció rectangular  amb dos talls longitudinals als laterals per rebre la volta de maó de pla, reblert de morter o sorra i el paviment a sobre.

Aquesta imatge mostra el enderroc parcial d’aquest tipus de forjat, i s’aprecia com els tèrmits han transitat lliurement per la volta, quin origen i destí eren les bigues de fusta ara extretes.

Per la configuració d’aquest tipus de forjat, a on gran part de la secció de la biga de fusta resta oculta, és necessari escometre una inspecció molt acurada per descartar o confirmar presència de tèrmits que a simple vista no s’aprecia:

 

eliminar-termitas-sanite-11

 

Bastiments

Es conegut, que els tèrmits degraden els bastiments i escopidors de portes i finestres, però a vegades només en fan ús per a facilitar el trànsit cap a les bigues de fusta, tal i com es mostra en aquesta imatge d’un canal terròs sobre la cara interior d’un bastiment de porta… intacte !

 

eliminar-termitas-sanite-3-584x778