Sobre Sanite.

Més de 20 anys d’experiència en tots els àmbits relacionats amb la diagnosi, el sanejament i la rehabilitació d’estructures de fusta, que ens aporten una visió integral de la fusta com a element estructural. Els nostres informes estan basats en les normes europees:

  • UNE 41805‐8 IN. Diagnòstic d’edificis. Estudi patològic de l’estructura de l’edifici. Estructures de fusta.
  • UNE‐EN 17121. Conservació del patrimoni cultural. Estructures històriques de fusta. Directrius per a l’avaluació “in situ” d’estructures portants de fusta.

I detallen qualitats, estats, patologies, resistències i procediments de sanejament perquè els tècnics de l’edificació desenvolupin els seus projectes de rehabilitació de manera segura, competitiva i respectuosa amb la identitat de l’edifici. Inspeccions realitzades per tècnics especialistes formats en arquitectura i biologia. La nostra empresa disposa del certificat de gestió de la qualitat ISO9001 per a la diagnosi d’estructures de fusta.

Especialistes en el diagnòstic, sanejament i conservació d'estructures de fusta de monuments i edificis històrics.

 

Els nostres informes tècnics detallen amb exactitud qualitats, estats, patologies, resistències i procediments de sanejament perquè els tècnics de l’edificació desenvolupin els seus projectes de rehabilitació de manera segura, competitiva i respectuosa amb la identitat de l’edifici.