Sanejament
d'estructures de fusta
i organismes nocius..

Sanejament
d'estructures de fusta
i organismes nocius..

Professionals formats en biologia, enginyeria química, arquitectura i enginyeria civil.

Diagnosi de patologies d'estructures de fusta

Sanejament d'estructures de fusta i organismes nocius

Rehabilitació d'estructures de fusta

Coneix alguns dels nostres casos resolts per veure què fem a Sanite.

Especialistes en el diagnòstic, sanejament i conservació d’estructures de fusta de monuments i edificis històrics.

Els nostres informes tècnics detallen amb exactitud qualitats, estats, patologies, resistències i procediments de sanejament perquè els tècnics de l’edificació desenvolupin els seus projectes de rehabilitació de manera segura, competitiva i respectuosa amb la identitat de l’edifici.