Basílica de la Mare de Déu de la Mercè

Estudi per a l’avantprojecte de la rehabilitació de les cobertes de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè per tal de reparar les degradacions causades pels xilòfags mitjançant resistografies i caracterització de la fusta mitjançant l’estimació del Mòdul d’Elasticitat longitudinal per ultrasons.
Eliminació de colònies de tèrmits subterranis pel principi d’atracció amb reguladors del creixement.
Protecció preventiva i curativa de la fusta en servei.