Seu de la Institució Lliure d’Ensenyança

Seu de la Institució Lliure d'Ensenyança

Estudi de patologies causades per agents xilòfags i caracterització de la fusta estructural mitjançant l’estimació del Mòdul d’Elasticitat longitudinal per ultrasons en la Seu de la Institució Lliure d’Ensenyança.
Estimació de la densitat mitjançant extractor de cargols.
Identificació microscòpica de les espècies de fusta del forjat.