Antic mercat de proveïments d’Alcañiz

 

Caracterizació de la fusta estructural mitjançant la estimació del Mòdul d’Elasticitat longitudinal per ultrasons en l’Antic mercat de proveïments d’Alcañiz.
Estimació de la densitat mitjançant el extractor de cargols.