Identificació microscòpica d’insectes i fongs xilòfags mitjançant:

  • • Taxonomia biològica de captures
    • Anàlisi d’estructures de seda d’intercepció d’insectes
    • Anàlisi morfològica de les Dejeccions
    • Anàlisi morfològica de la Degradació

Identificació microscòpica d'insectes i fongs xilòfags