Identificació microscòpica d’insectes i fongs xilòfags

Identificació microscòpica d’insectes i fongs xilòfags mitjançant:

• Taxonomia biològica de captures
• Anàlisi d’estructures de seda d’intercepció d’insectes
• Anàlisi morfològica de les Dejeccions
• Anàlisi morfològica de la Degradació

Identificació microscòpica d'insectes i fongs xilòfags