Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

Tècniques d’assajos no destructius en fusta estructural

//Tècniques d'assajos no destructius en fusta estructural

Estimació de la densitat mitjançant arrencada de cargols

Estimació de la densitat mitjançant arrencada de cargols: tècnica d'assaig mitjançant l'extractor de cargols, un aparell que registra la màxima força aplicada a l'arrencar cargols prèviament introduïts en una determinada secció de fusta. L'aparell consta d'un dispositiu de subjecció del cargol, un transductor que registra la força màxima d'arrencada, i un cargol, per a l'extracció [...]

Mòdul d’elasticitat: Classe Resistent mitjançant Ultrasons

Mòdul d'elasticitat: Classe Resistent mitjançant Ultrasons: la tècnica d'ultrasons pot ser aplicada, essencialment, seguint els procediments de transmissió o pols ressò, sent els primers els que més àmplia aplicació estan tenint en la fusta, utilitzant molt àmpliament aquells que consisteixen en dos transductors, un emissor i un altre receptor que, perfectament acoblats a la fusta, [...]

Mòdul de ruptura mitjançant tècniques combinades

Mòdul de ruptura mitjançant tècniques combinades: la norma Europea EN 338:2003 defineix les Classes Resistents agrupades en qualitats en   funció de les característiques elastomecánicas de la fusta, les variables classificadores  que utilitza per a la definició d'aquestes classes són entre d'altres el Mòdul de Ruptura a flexió (MOR), el Mòdul d'elasticitat a flexió (MOE) i [...]

Estimació de la classe resistent mitjançant classificació visual

Estimació de la classe resistent mitjançant classificació visual: dins de les metodologies d'inspecció, la primera per lògica i senzillesa, és l'avaluació de la resistència a través de les característiques visuals. La norma UNE 56.544 estableix la qualitat de l'espècie arbòria a través de les singularitats de la fusta, com ara nusos, clivelles, desviació de les [...]

Estimació quantitativa de la degradació mitjançant el resistògraf

Estimació quantitativa de la degradació mitjançant el resistògraf: el resistògraf és un equip que permet trepar la fusta amb una broca extremadament fina, registrant-se la resistència a l'avanç que presenta aquesta peça a través d'un potenciòmetre aplicat al motor motriu. La resistència es pot relacionar amb la densitat de la peça, en el supòsit que [...]

Estimació qualitativa de la degradació mitjançant fibroscopi

Estimació qualitativa de la degradació mitjançant fibroscopi: La fibroscòpia és l'exploració endoscòpica mitjançant fibra òptica flexible, connectada a una font de llum freda i habitualment també a una càmera, vídeo i monitor. L'aplicació d'aquesta tecnologia adaptada a les tècniques d'assaig pseudo destructives de caracterització de la fusta estructural, ens permet l'exploració fàcil i directa de [...]

Estimació de la degradació mitjançant tècniques acústiques

Estimació de la degradació mitjançant tècniques acústiques: basada en les propietats de les ones ultrasòniques a través del material, l'aplicabilitat del mètode resideix en què la velocitat de les ones decreix a mesura que augmenten els defectes en grandària i nombre, permetent així poder establir velocitats crítiques entre qualitats d'espècies de fusta.

Tècniques d’assajos no destructius en fusta estructural

Els mètodes d'assaig no destructius (NDT - Nondestructive testing -; NDE - Nondestructive evaluation -) es poden definir com a tècniques que permeten examinar els materials o els seus components sense que es vegin afectades les seves propietats, la seva integritat i la seva utilitat final. Els mètodes NDT es poden utilitzar per detectar, localitzar, mesurar [...]