Tractaments per a la humitat

Corregir les patologies mitjançant tractaments per a la humitat en qualsevol de les seves formes, és un dels aspectes més rellevants i necessaris per prevenir la infestació de xilòfags i tots els problemes derivats.

Per això és imprescindible, previ al tractament, realitzar un estudi amb l’objectiu d’emprendre la proposta més eficaç:

  • Origen de les humitats. Diagnòstic de les patologies.
  • Impacte de la humitat a l’immoble, a la fusta en servei i la seva relació amb la presència de xilòfags.
  • Incidència del tipus de subsòl i possible presència de corrents freàtiques.
  • Disseny de tractaments, estratègies i solucions.