Taulers de fusta micro laminada i OSB

Taulers de fusta micro laminada i OSB: alternativa al reforç tradicional d’estructures de fusta mitjançant la incorporació de seccions de bigues amb taulers de fusta micro laminada i OSB.

Gràcies a aquest sistema s’aconsegueix reforçar l’estructura existent, augmentant la inèrcia de la mateixa, de manera que pugui complir amb les característiques resistents demandades.

Les possibilitats de reforç varien en funció de l’augment de resistència demandat i de les possibilitats de fixació:

– Reforç lateral
– Reforç superior o inferior.

En funció de les circumstàncies es pot reforçar amb una peça a la cara superior, a la inferior o en totes dues. La fixació es realitza mitjançant tirafons, la determinació del nombre i disposició dels mateixos ha de ser objecte d’un càlcul detallat.

La fusta micro laminada o OSB és un material especialment indicat per a aquest tipus d’aplicacions, per la seva elevada resistència, a un Mòdul d’elasticitat similar al de la fusta serrada ia les seccions de gruix reduït emprades.

Taulers de fusta micro laminada i OSB