Suport a la inspecció tècnica d’estructures

Amb l’objectiu d’oferir la realització de cales pseudo no destructives en zones de risc de patologies d’estructures de fusta i el suport tècnic per a la realització d’assaigs de caracterització de la fusta estructural i de detecció de xilòfags.

Suport a la inspecció tècnica d'estructures