Restauració de la fusteria i fusta en façanes

Restauració de la fusteria i fusta en façanes: treballs per a la recuperació de la fusta al exterior de fusteries, mènsules i elements ornamentals, encaminats a conservar la fusta existent per restaurar l’estètica original del immoble.

Restauració de la fusteria i fusta en façanes