Protocols de manteniment i conservació

Els protocols de manteniment i conservació estan destinats a la gestió racional i efectiva de manteniment i conservació de forma viable i sostenible en el temps, del Patrimoni Arquitectònic amb estructures orgàniques.

La redacció d’una sèrie de mesures i accions, generalment periòdiques i fruit dels estudis realitzats a l’immoble, és el colofó ​​imprescindible per dotar la gerència del patrimoni en qüestió, d’una eina que facilitarà i planificarà la feina de manteniment i conservació, i el seu seguiment minimitzarà els efectes per l’acció dels agents tant biòtics com abiòtics amb el conseqüent estalvi econòmic a l’hora de corregir-los.