Monitorització de plagues xilòfagues

Monitoritzar plagues xilòfagues amb l’objectiu de detectar en fase incipient la seva aparició, basades en tecnologies de detecció de baixes freqüències, camps magnètics i fibroscòpia.

Monitorització de plagues xilòfagues