Reial Monestir de Pedralbes

Reial Monestir de Pedralbes

Protecció preventiva i curativa de la fusta en servei en el Reial Monestir de Pedralbes.
Eliminació de colònies de tèrmits subterranis per principi d’atracció  amb reguladors del creixement.