Inspeccions pericials i immobiliàries

Destinats a obtenir informació precisa i exhaustiva de l’estat de l’estructura orgànica en immobles objecte d’una transacció econòmica o d’un procés jurídic de reclamació de danys.

Inspeccions pericials i immobiliàries