Inspeccions i informes

Inspeccions i informes: una inspecció és una eina de gestió de l’estat de les estructures i dels materials. Constitueix una primera fase en el procés destinat a elaborar els plans i mesures necessaris per conservar el patrimoni arquitectònic construït en un bon estat de manteniment.

Pot ser la base de les recomanacions d’una conservació preventiva, manteniment i de reparacions immediates, així com d’una planificació més detallada, i per tenir en compte, altres mesures o estudis. Quan s’ha constatat una patologia i les causes no són evidents, caldrà dur a terme una investigació o diagnòstic més detallat, per tal d’executar més adequades mesures de reparació.

 

Inspeccions i informes