Inspecció per a la detecció de patologies

Amb l’objectiu de descobrir les causes de les patologies que causen el deteriorament en estructures de fusta mitjançant tecnologies de detecció de xilòfags.

Inspecció per a la detecció de patologies