Informes per a l’eliminació de tèrmits subterranis en nuclis urbans

En l’actualitat existeix un increment significatiu d’infestacions de tèrmits subterranis, en nombrosos edificis amb estructures orgàniques a on l’abast fa que el podem considerar com un problema de nivell de casc urbà.

INFORMES-TERMITAS-1-1024x768-1024x768

En aquest sentit suposa un nou repte que cal afrontar, i per això la major dificultat rau en la determinació de quines són les actuacions prioritàries que s’han de posar en marxa, quins especialistes són necessaris i quin cost pot arribar al tractament.

En definitiva, es requereix l’elaboració d’un Pla Director de caràcter integral, que descrigui les metodologies, els procediments a curt i llarg termini i els pressupostos que cada fase   representa:

 

• Avaluació de la situació d’un nucli urbà afectat per tèrmits subterranis

• Disseny i implantació del Pla d’Eradicació

• Control i Supervisió de les Tractaments d’Eradicació

• Implantació d’un Sistema de Gestió posterior a l’Eradicació