Informes estructurals per a l’elaboració de projectes de rehabilitació

Informes estructurals per a l’elaboració de projectes de rehabilitació: encaminats a conèixer les característiques físiques i mecàniques de la fusta en servei mitjançant tècniques d’assaigs pseudo i no destructius.

Informes estructurals per a l'elaboració de projectes de rehabilitació