Identificacions

Identificacions de l’espècie de fusta en servei de l’estructura, així com dels agents biòtics causants de la degradació, són una eina bàsica a l’hora d’establir un diagnòstic precís de les propietats físiques i mecàniques de l’estructura, i les causes que la deterioren.