Identificació microscòpica de l’espècie de fusta

Identificació microscòpica de l’espècie de fusta: els caràcters anatòmics de la fusta resulten de gran valor diagnòstic en la identificació d’espècies independentment de la seva procedència.
Els elements anatòmics poden observar amb l’ajuda d’un microscopi per observar millor els caràcters de distribució, forma, mida i quantitat d’elements com els porus, gots, parènquima, ràdios i fibres que conformen la fusta.
La identificació de l’espècie de fusta posada en servei de la construcció, permet conèixer els valors físics i mecànics característics i contrastar-los amb els obtinguts mitjançant tècniques no destructives realitzades en obra.

IDENTIFICACION-MICROSCOPICA-MADERA