Fibres de carboni

Fibres de carboni: la fibra de carboni és un material compost, constituït principalment per carboni. Té propietats mecàniques similars a l’acer i és tan lleugera com la fusta o el plàstic. Per la seva duresa té menor resistència a l’impacte que l’acer.

L’ús de reforços amb fibra de carboni en edificació, sorgeix com una alternativa eficient i econòmica als sistemes tradicionals de platabandes metàl · liques.

Poden ser instal · lats ràpida i fàcilment sobre superfícies planes o corbes, al voltant de pilars i bigues, i en àrees de limitat accés, interrompent mínimament l’activitat de la instal · lació.

Aquesta tecnologia s’utilitza per incrementar la resistència a tracció, compressió i tallant de tot tipus d’elements estructurals com bigues i pilars.

Fibres de carboni