Estimació quantitativa de la degradació mitjançant el resistògraf

Estimació quantitativa de la degradació mitjançant el resistògraf: el resistògraf és un equip que permet trepar la fusta amb una broca extremadament fina, registrant-se la resistència a l’avanç que presenta aquesta peça a través d’un potenciòmetre aplicat al motor motriu.

La resistència es pot relacionar amb la densitat de la peça, en el supòsit que a major densitat, major oposició al pas de l’agulla, o bé, com menor sigui la resistència a l’avanç, major serà l’estat de degradació de la peça.

Aquesta degradació està representada mitjançant una gràfica que permet quantificar les seccions degradades i les pèrdues de resistències de la fusta.

Estimació quantitativa de la degradació mitjançant el resistògraf