Mòdul d’elasticitat: Classe Resistent mitjançant Ultrasons

Mòdul d’elasticitat: Classe Resistent mitjançant Ultrasons: la tècnica d’ultrasons pot ser aplicada, essencialment, seguint els procediments de transmissió o pols ressò, sent els primers els que més àmplia aplicació estan tenint en la fusta, utilitzant molt àmpliament aquells que consisteixen en dos transductors, un emissor i un altre receptor que, perfectament acoblats a la fusta, mesuren el temps que triga l’ona ultrasònica a arribar d’un a un altre (TOF. – Time of fly).

L’aplicabilitat del mètode resideix en la forta relació existent entre les propietats elastomecánicas del material, en particular el mòdul d’elasticitat, i la constant dinàmica (C11) obtinguda a partir de la velocitat de propagació dels ultrasons.

TECNICAS-ACUSTICAS