Mòdul de ruptura mitjançant tècniques combinades

Mòdul de ruptura mitjançant tècniques combinades: la norma Europea EN 338:2003 defineix les Classes Resistents agrupades en qualitats en   funció de les característiques elastomecánicas de la fusta, les variables classificadores  que utilitza per a la definició d’aquestes classes són entre d’altres el Mòdul de Ruptura a flexió (MOR), el Mòdul d’elasticitat a flexió (MOE) i la densitat.

El Codi Tècnic de l’Edificació (març 2006) indica que la fusta que s’utilitzi amb fins estructurals tindrà que aportar la classificació resistent, en aquest sentit els mètodes de vibracions induïdes poden servir com una eina més de classificació de fusta.

Utilitzant la resistència a l’arrencada de cargols i la velocitat d’ona obtinguda per ultrasons, s’obté una relació per predir el Mòdul de Trencament de les peces de fusta estructural.

Mòdul de ruptura mitjançant tècniques combinades