Estimació de la densitat mitjançant arrencada de cargols

Estimació de la densitat mitjançant arrencada de cargols: tècnica d’assaig mitjançant l’extractor de cargols, un aparell que registra la màxima força aplicada a l’arrencar cargols prèviament introduïts en una determinada secció de fusta.

L’aparell consta d’un dispositiu de subjecció del cargol, un transductor que registra la força màxima d’arrencada, i un cargol, per a l’extracció del cargol.

Els resultats es relacionen amb altres assajos destructius i no destructius, i s’estudia el seu valor com a predictor de determinades propietats de la fusta i de l’existència de danys biòtics no visibles a la superfície de les peces.

Mitjançant aquesta tècnica, s’ha constatat que hi ha una relació estadísticament significativa  – amb un grau de confiança del 95% – entre la densitat mitjana de les biguetes i la força mitjana d’arrencada obtinguda en cadascuna d’elles.

Estimació de la densitat mitjançant arrencada de cargols