Eliminació de colònies de tèrmits subterranis

Protocol per a l’eliminació de colònies de tèrmits subterranis mitjançant l’ús de Reguladors del Creixement (IGR o RCI) específics per a les espècies de tèrmits subterranis presents al territori.

Aquests reguladors del creixement són compostos que alteren el creixement i desenvolupament en els insectes a través d’inhibidors de la síntesi de la quitina, la proteïna responsable de la formació de la cutícula, imprescindible per produir nous exosquelets durant la muda.

La interrupció d’aquest procés vital garanteix l’eliminació de les colònies de tèrmits subterranis, responsables de la degradació de la fusta en servei de la construcció.

Eliminació de colònies de tèrmits subterranis