Control integrat de plagues

El control integrat de plagues – CIP – és el protocol més adequat per al control i eliminació de plagues en immobles de patrimoni arquitectònic catalogat o d’especial interès.

És oportú i convenient integrar el CIP en el Pla Director de l’immoble ja que és habitual que les plagues apareguin per patologies constructives.

Amb aquesta mesura, promourem la cultura de la prevenció en tots els aspectes del
Patrimoni Arquitectònic fent de la gestió una eina racional i sostenible.

Control integrat de plagues