Barreres físiques i químiques

Barreres físiques i químiques encaminades a protegir els immobles de l’accés de xilòfags.

Barreres físiques i químiques