Caracterizació de la fusta estructural mitjançant la estimació del Mòdul d’Elasticitat longitudinal per ultrasons en l’Antic mercat de proveïments d’Alcañiz.
Estimació de la densitat mitjançant el extractor de cargols.