Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

eliminar termitas

/Tag:eliminar termitas

Basílica de la Mare de Déu de la Mercè

Basílica de la Mare de Déu de la Mercè Barcelona ( Segle XVIII )

Reial Monestir de Pedralbes

Reial Monestir de Pedralbes Barcelona (1326)

Real Monasterio de Pedralbes

Real Monasterio de Pedralbes. Barcelona (1326)

Tractaments

Tractaments de Protecció d'Estructures Els tractaments preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides envers l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el [...]

Tratamientos

Nuestros tratamientos de protección y prevención: Tratamientos de Protección de Estructuras Los tratamientos preventivos y curativos de la madera por inyección e impregnación de protectores insecticidas y fungicidas contra la acción de agentes xilófagos, son una de las soluciones reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural para Madera. La [...]

Tractaments de protecció d’estructures

Els tractaments de protecció d'estructures preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides contra l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el qual [...]

Tratamientos de protección de estructuras de madera

Los tratamientos de protección de estructuras de madera, preventivos y curativos por inyección e impregnación de protectores insecticidas y fungicidas contra la acción de agentes xilófagos, son una de las soluciones reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural para Madera. La permanencia en el medio (la madera) sobre el [...]

Identificacions

Identificacions de l'espècie de fusta en servei de l'estructura, així com dels agents biòtics causants de la degradació, són una eina bàsica a l'hora d'establir un diagnòstic precís de les propietats físiques i mecàniques de l'estructura, i les causes que la deterioren.

Identificaciones

Realizamos identificaciones de la especie de madera en servicio de la estructura, así como de los agentes bióticos causantes de la degradación, que son una herramienta básica a la hora de establecer un diagnóstico preciso de las propiedades físicas y mecánicas de la estructura, y las causas que la deterioran. De igual manera llevamos a [...]