Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

rehabilitación

/Tag:rehabilitación

Basílica de Nuestra Señora de la Merced

Basílica de Nuestra Señora de la Merced. Barcelona (1765)

Restauració

Decapat i neteja d'estructures Netejar de pintures, paper o altres recobriments en estructures de fusta, és una tasca indispensable per a poder realitzar qualsevol tractament superficial a permetre l'absorció de productes. Alliberar la fusta en servei de l'estructura suposa garantir l'equilibri higroscòpic, pel que si hi ha una aportació puntual d'humitat no desitjada, la fusta [...]

Restauración

Nuestros servicios de Restauración: Decapado y limpieza de estructuras Limpiar de pinturas, papel u otros recubrimientos en estructuras de madera, es una labor indispensable para poder realizar cualquier tratamiento superficial al permitir la absorción de productos. Liberar a la madera en servicio de la estructura supone garantizar el equilibrio higroscópico, por lo que si hay [...]

Rehabilitación

Nuestros sistemas de Rehabilitación: Consolidación con Resinas Epoxi En muchas situaciones ya sea por disponibilidad de espacio o altura, o simplemente por estética es posible reparar y consolidar los elementos de una pieza de madera degradada y con pérdida de sección, aplicando resinas epoxi con injertos de fibra de vidrio o carbono. Se restituye toda [...]

Rehabilitació

Consolidació amb Resinas amb Epòxid En moltes situacions ja sigui per disponibilitat d'espai o alçada, o simplement per estètica és possible reparar i consolidar els elements d'una peça de fusta degradada i amb pèrdua de secció, aplicant resines epoxi amb empelts de fibra de vidre o carboni. Es restitueix tota la resistència de l'element tractat [...]