Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

identificación especie de madera

/Tag:identificación especie de madera

Identificacions

Identificacions de l'espècie de fusta en servei de l'estructura, així com dels agents biòtics causants de la degradació, són una eina bàsica a l'hora d'establir un diagnòstic precís de les propietats físiques i mecàniques de l'estructura, i les causes que la deterioren.

Identificaciones

Realizamos identificaciones de la especie de madera en servicio de la estructura, así como de los agentes bióticos causantes de la degradación, que son una herramienta básica a la hora de establecer un diagnóstico preciso de las propiedades físicas y mecánicas de la estructura, y las causas que la deterioran. De igual manera llevamos a [...]

Identificació microscòpica de l’espècie de fusta

Identificació microscòpica de l'espècie de fusta: els caràcters anatòmics de la fusta resulten de gran valor diagnòstic en la identificació d'espècies independentment de la seva procedència. Els elements anatòmics poden observar amb l'ajuda d'un microscopi per observar millor els caràcters de distribució, forma, mida i quantitat d'elements com els porus, gots, parènquima, ràdios i fibres [...]

Inspeccions i informes

Inspeccions i informes: una inspecció és una eina de gestió de l'estat de les estructures i dels materials. Constitueix una primera fase en el procés destinat a elaborar els plans i mesures necessaris per conservar el patrimoni arquitectònic construït en un bon estat de manteniment. Pot ser la base de les recomanacions d'una conservació preventiva, [...]

Inspecciones e informes

Inspecciones e informes como punto de partida de las actuaciones: Una inspección es una herramienta de gestión del estado de las estructuras y de los materiales. Constituye una primera fase en el proceso destinado a elaborar los planes y medidas necesarios para conservar el patrimonio arquitectónico construido en un buen estado de mantenimiento. Puede ser [...]

Inspecció per a la detecció de patologies

Amb l'objectiu de descobrir les causes de les patologies que causen el deteriorament en estructures de fusta mitjançant tecnologies de detecció de xilòfags.

Inspección para la detección de patologías

La inspección para la detección de patologías tiene el objetivo de descubrir las causas que causan el deterioro en estructuras de madera mediante tecnologías de detección de xilófagos.

Soporte a la inspección técnica de estructuras

Sanite ofrece soporte a la inspección técnica de estructuras con el objetivo de ofrecer la realización de catas pseudo no destructivas en zonas de riesgo de patologías de estructuras de madera y el soporte técnico para la realización de ensayos de caracterización de la madera estructural y de detección de xilófagos.