Col·lapse d´un Forjat

A Sanite fa unes setmanes vàrem rebre el encàrrec de realitzar una diagnosi dels forjats amb bigues de fusta d’un immoble emplaçat a una població costera del Maresme. La diagnosi va consistir en realitzar una inspecció sanitària consistent en identificar per observació visual les plagues xilòfagues – tèrmits subterranis, corcs i fongs de podriment entre [...]