Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

ensayos no destructivos

/Tag:ensayos no destructivos

Monitorització estructural d’immobles

Consisteix en monitoritzar un immoble per establir les pautes de conservació i prevenir el deteriorament del monument per l'acció ambiental i de l'home. Consta d'una xarxa de sensors sense fils de paràmetres mediambientals - temperatura, humitat - i estructurals - dinàmics i estàtics - connectats per accés remot a un ordinador que permetrà la contínua [...]

Monitorización estructural de inmuebles

Consiste en el control de un inmueble para establecer las pautas de conservación y prevenir el deterioro del monumento por la acción ambiental y del hombre. La monitorización estructural de inmuebles se consigue mediante la instalación de una red de sensores inalámbricos de parámetros medioambientales tales como humedad y temperatura y de parámetros estructurales (sean [...]

Estimación del módulo de elasticidad: Clase Resistente mediante Ultrasonidos

Estimación del módulo de elasticidad: Clase Resistente mediante Ultrasonidos: la técnica de ultrasonidos puede ser aplicada, esencialmente, siguiendo los procedimientos de transmisión o pulso eco, siendo los primeros los que más amplia aplicación están teniendo en la madera, utilizándose muy ampliamente aquellos que consisten en dos transductores, uno emisor y otro receptor que, perfectamente acoplados [...]

Mòdul de ruptura mitjançant tècniques combinades

Mòdul de ruptura mitjançant tècniques combinades: la norma Europea EN 338:2003 defineix les Classes Resistents agrupades en qualitats en   funció de les característiques elastomecánicas de la fusta, les variables classificadores  que utilitza per a la definició d'aquestes classes són entre d'altres el Mòdul de Ruptura a flexió (MOR), el Mòdul d'elasticitat a flexió (MOE) i [...]

Estimación del módulo de rotura mediante técnicas combinadas

Estimación del módulo de rotura mediante técnicas combinadas: La norma Europea EN 338:2003 define las Clases Resistentes agrupadas en calidades en función de las características elastomecánicas de la madera, las variables clasificadoras que utiliza para la definición de esas clases son entre otras el Módulo de Rotura a flexión (MOR), el Módulo de elasticidad a [...]

Estimación de la clase resistente mediante clasificación visual

Estimación de la clase resistente mediante clasificación visual: Dentro de las metodologías de inspección, la primera por lógica y sencillez, es la evaluación de la resistencia a través de las características visuales. La norma UNE 56.544 establece la calidad de la especie arbórea a través de las singularidades de la madera, tales como nudos, fendas, [...]

Estimació quantitativa de la degradació mitjançant el resistògraf

Estimació quantitativa de la degradació mitjançant el resistògraf: el resistògraf és un equip que permet trepar la fusta amb una broca extremadament fina, registrant-se la resistència a l'avanç que presenta aquesta peça a través d'un potenciòmetre aplicat al motor motriu. La resistència es pot relacionar amb la densitat de la peça, en el supòsit que [...]

Estimación cuantitativa de la degradación mediante el resistógrafo

Estimación cuantitativa de la degradación mediante el resistógrafo: El resistógrafo es un equipo que permite taladrar la madera con una broca extremadamente fina, registrándose la resistencia al avance que presenta dicha pieza a través de un potenciómetro aplicado al motor motriz. La resistencia se puede relacionar con la densidad de la pieza, en el supuesto [...]

Estimació qualitativa de la degradació mitjançant fibroscopi

Estimació qualitativa de la degradació mitjançant fibroscopi: La fibroscòpia és l'exploració endoscòpica mitjançant fibra òptica flexible, connectada a una font de llum freda i habitualment també a una càmera, vídeo i monitor. L'aplicació d'aquesta tecnologia adaptada a les tècniques d'assaig pseudo destructives de caracterització de la fusta estructural, ens permet l'exploració fàcil i directa de [...]

Estimación cualitativa de la degradación mediante fibroscopio

Estimación de la degradacion mediante fibroscopio: La fibroscopia es la exploración endoscópica mediante fibra óptica flexible, conectada a una fuente de luz fría y habitualmente también a una cámara, vídeo y monitor. La aplicación de esta tecnología adaptada a las técnicas de ensayo pseudo destructivas de caracterización de la madera estructural, nos permite la exploración fácil y directa [...]