Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

Notícies

/Notícies

Actuació a una jàssera. Rehabilitació d’estructures de fusta.

INTERVENCIÓ PER A CONSOLIDAR AMB RESINES D’EPÒXID UNA JÀSSERA CARENERA   Des de Sanite volem compartir aquesta intervenció, consistent en consolidar una peça de fusta deteriorada pels tèrmits subterranis amb resines d’epòxid, conegut per sistema beta. La intervenció te per objectiu guanyar secció útil per alçada, deixant intactes les seccions perdudes pels cantells per evitar [...]

Col·lapse d´un Forjat

A Sanite fa unes setmanes vàrem rebre el encàrrec de realitzar una diagnosi dels forjats amb bigues de fusta d’un immoble emplaçat a una població costera del Maresme. La diagnosi va consistir en realitzar una inspecció sanitària consistent en identificar per observació visual les plagues xilòfagues – tèrmits subterranis, corcs i fongs de podriment entre [...]

Les clivelles de la fusta

S'entén per clivella a una separació de les fibres en direcció longitudinal. Entenem que és una singularitat de la fusta, una característica intrínseca del material que pot aparèixer en qualsevol moment de la seva posada en servei.   Hi ha diferents tipus de clivelles en funció del seu origen o forma, com les clivelles produïdes [...]

INFLUÈNCIA DE LA ESPÈCIE DE FUSTA. CAS 2

Masia-convent d'origen medieval formada per dos cossos amb cobertes a quatre aigües, units per un pati tancat que dóna accés al conjunt. A la façana posterior hi ha un notable porxo de grans arcades. L'estructura de suport de la coberta principal està formada per quatre bigues principals i les jàsseres careneres i del crestall superior, [...]