Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

Restauració

//Restauració

Decapat i neteja d’estructures

Decapat i neteja d'estructures: netejar de pintures, paper o altres recobriments en estructures de fusta, és una tasca indispensable per a poder realitzar qualsevol tractament superficial o permetre l'absorció de productes. Alliberar la fusta en servei de l'estructura suposa garantir l'equilibri higroscòpic, pel que si hi ha una aportació puntual d'humitat no desitjada, la fusta [...]

Acabats decoratius

Acabats decoratius: aplicació de vernissos de porus obert disponible en una àmplia gamma de tons i colors per donar a l'estructura de fusta l'acabat decoratiu desitjat sense que per això impedim a la mateixa, la transpiració dels porus i mantenir el seu equilibri higroscòpic.

Restauració de la fusteria i fusta en façanes

Restauració de la fusteria i fusta en façanes: treballs per a la recuperació de la fusta al exterior de fusteries, mènsules i elements ornamentals, encaminats a conservar la fusta existent per restaurar l'estètica original del immoble.