Estimació de la densitat mitjançant arrencada de cargols

Estimació de la densitat mitjançant arrencada de cargols: tècnica d'assaig mitjançant l'extractor de cargols, un aparell que registra la màxima força aplicada a l'arrencar cargols prèviament introduïts en una determinada secció de fusta. L'aparell consta d'un dispositiu de subjecció del cargol, un transductor que registra la força màxima d'arrencada, i un cargol, per a l'extracció [...]