A Sanite som professionals formats en el camp de la biologia, de l’enginyeria química, de l’arquitectura i l’enginyeria civil per cobrir tots els processos necessaris per a diagnosticar, sanejar, rehabilitar i restaurar la fusta en serveis de la construcció, un noble material que és passat, present i futur del nostre patrimoni arquitectònic.

Diagnòstic

La informació com a eina per gestionar amb eficàcia el sanejament i conservació del Patrimoni Arquitectònic amb estructures de fusta en l’àmbit del Codi Tècnic de l’Edificació.

Més informació >

 

Sanejament

Aplicació de tècniques i processos per a la recuperació d’estructures de fusta.

Més informació >

 

Conservació

Promoure i aplicar la cultura del manteniment i la conservació com a prevenció de patologies.

Més informació >