Aplicació de tècniques i procesos per a la recuperació d’estructures de fusta.

Eliminació de colònies de tèrmits subterranis

Tractaments

Restauració

Rehabilitació