Especialistes en el diagnòstic, sanejament i conservació d’estructures de fusta de monuments i edificis històrics.

Els nostres informes tècnics detallen amb exactitud qualitats, estats, patologies, resistències i procediments de sanejament perquè els tècnics de l’edificació desenvolupin els seus projectes de rehabilitació de forma segura, competitiva i respectuosa amb la identitat del immoble.