La informació com a eina per a gestionar amb eficàcia el sanejament i conservació del Patrimoni Arquitectònic amb estructures de fusta en el àmbit del Codi Tècnic de la Edificació.

Tècniques d’assaig no destructius en fusta estructural

Identificacions

Inspeccions i informes