Promoure i aplicar la cultura del manteniment i la conservació com a prevenció de patologies.

Protocols de manteniment i conservació

Monitorització de plagues xilòfagues

Monitorització estructural de immobles

Control integrat de plagues