Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

Inspeccions i informes

//Inspeccions i informes

Informes estructurals per a l’elaboració de projectes de rehabilitació

Informes estructurals per a l'elaboració de projectes de rehabilitació: encaminats a conèixer les característiques físiques i mecàniques de la fusta en servei mitjançant tècniques d'assaigs pseudo i no destructius.

Inspecció per a la detecció de patologies

Amb l'objectiu de descobrir les causes de les patologies que causen el deteriorament en estructures de fusta mitjançant tecnologies de detecció de xilòfags.

Inspeccions pericials i immobiliàries

Destinats a obtenir informació precisa i exhaustiva de l'estat de l'estructura orgànica en immobles objecte d'una transacció econòmica o d'un procés jurídic de reclamació de danys.

Informes per a l’eliminació de tèrmits subterranis en nuclis urbans

En l'actualitat existeix un increment significatiu d'infestacions de tèrmits subterranis, en nombrosos edificis amb estructures orgàniques a on l'abast fa que el podem considerar com un problema de nivell de casc urbà. En aquest sentit suposa un nou repte que cal afrontar, i per això la major dificultat rau en la determinació de quines són les [...]

Suport a la inspecció tècnica d’estructures

Amb l'objectiu d'oferir la realització de cales pseudo no destructives en zones de risc de patologies d'estructures de fusta i el suport tècnic per a la realització d'assaigs de caracterització de la fusta estructural i de detecció de xilòfags.